Przejdź do treści

Małżeństwo

Termin

Termin ustalają narzeczeni z księdzem proboszczem najpóźniej trzy miesiące przed ślubem (można wcześniej).

Dokumenty:

  1. Metryka chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (metryka ważna 6 miesięcy)
  2. Zaświadczenie o bierzmowaniu (sprawdzić na metryce chrztu czy jest adnotacja o bierzmowaniu, jeśli nie – to z parafii, gdzie było bierzmowanie).
  3. Data i Parafia I Komunii św.
  4. Zawody rodziców.
  5. Świadectwo religii do wglądu (ostatni rok nauczania).
  6. Dowód osobisty.
  7. Kurs przedmałżeński (= katecheza przedmałżeńska).
  8. Poradnia przedmałżeńska.
  9. Zaświadczenie z USC w Poznaniu ulica Libelta, że można zawrzeć związek małżeński według prawa polskiego (dotyczy małżeństwa konkordatowego. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy).
  10. Dane świadków – imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, adres zameldowania i adres zamieszkania.

Przygotowanie

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dzielimy na przygotowanie dalsze i bliższe. W ramach przygotowania dalszego narzeczeni uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich (6 spotkań)
i spotkaniach w poradni rodzinnej (2 spotkania). Przygotowanie bliższe odbywa się w parafii w ramach trzech spotkań z księdzem proboszczem (dostarczenie dokumentów, wypełnienie protokołu przedmałżeńskiego, omówienie liturgii ślubnej). Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu narzeczonych z księdzem proboszczem.

O sakramencie…

  Pan Bóg stworzył człowieka tak, że z reguły idzie on przez życie nie sam, ale z drugą osobą. Związek dwojga ludzi Chrystus podniósł do godności sakramentu. Narzeczeni decydując się na sakrament małżeństwa zgadzając się żyć razem „aż do śmierci” według nauczania Chrystusa. Zbawiciel ustanowił ten sakrament, aby pomóc ludziom na tym nowym etapie życia, jakim jest rodzina. Dla narzeczonych sakrament małżeństwa to moment, w którym wyznają sobie wzajemnie miłość, wierność dozgonną oraz życie małżeńskie i rodzinne zgodne z Ewangelią. Ten sakrament całkowicie zmienia ich życie: odtąd nie ma już – ja i on (ona), ale jest – my. Sakrament małżeństwa jest jedynym, którego nie udziela ani kapłan ani biskup. Udzielają go sobie narzeczeni wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej: „Ja……. biorę Ciebie ….. za żonę (męża), i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.