Przejdź do treści

Chrzest święty

Zgodnie  instrukcją Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski prowadzimy w naszej parafii cykl trzech spotkań przygotowujących do przyjęcia sakramentu chrztu św.

Pierwsze spotkanie dotyczy rodziców spodziewających się dziecka czy zaraz po jego urodzeniu oraz rodziców chrzestnych. Spotkania odbywać się będą w drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00 w salce. (sprawdź Ogłoszenia parafialne)

Terminy

 • Pierwsza sobota miesiąca godz. 18.00
 • Trzecia niedziela miesiąca godz. 12.15
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego godz.12.15
 • Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia godz. 12.15

Dokumenty

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli rodzice nie mają sakramentu małżeństwa, to w takim przypadku jest inna procedura)
 3. Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, dokładny adres zamieszkania)
 4. Zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą pełnić taką funkcję.

Co nam daje i kim się stajemy przez Chrzest święty :

 1. Gładzi grzech pierworodny
 2. Gładzi grzech osobisty (chrzest dorosłego)
 3. Włącza nas do wspólnoty kościoła
 4. Włącza nas do wspólnoty ludu Bożego Nowego Przymierza
 5. Otwiera drogę do dalszych sakramentów
 6. Stajemy się chrześcijanami (chrześcijanie to nazwa wyznawców Jezusa Chrystusa, a nie od słowa chrzest)
 7. Jest drugim narodzeniem
 8. Staliśmy się dzieckiem bożym
 9. Bóg stał się naszym Ojcem
 10. Jesteśmy braćmi w Chrystusie
 11. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego

SZAFARZ (osoba udzielająca sakrament)

 • Szafarzem zwyczajnym jest biskup, prezbiter (ksiądz) i diakon.