Przejdź do treści

Katechizm

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na cząstce różańca)

Na początku:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 x)

„O krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
UFAMY TOBIE!”

 

NOWE SFORMUŁOWANIA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

—- komentarz do Przykazań kościelnych —-

Pierwsze przykazanie:

Świętami nakazanymi poza niedzielami są:

 • Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia
 • Objawienia Pańskiego – 6 stycznia
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
 • Wszystkich Świętych – 1 listopada
 • Boże Narodzenie – 25 grudnia

Czwarte przykazanie:

 • Wszyscy wierni są zobowiązani czynić pokutę.
 • Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
 • Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
 • Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia.
 • Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia.
 • Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.