Eucharystia – I komunia święta

                 I KOMUNIA ŚW.

 

Data I Komunii św. Grupa Próba II spowiedź
 

15 maja godz. 14.00

 

10 dzieci

 

poniedz. 10.5.

godz. 16.30

 

piątek 14.5.

godz. 19.15

 

15 maja godz. 15.00

 

20 dzieci

 

poniedz. 10.5.

godz. 17.00

 

piątek 14.5.

godz. 16.00

 

16 maja godz. 10.30

 

18 dzieci

 

wtorek. 11.5.

godz. 16.15

 

piątek 14.5.

godz. 17.00

 

16 maja godz. 12.15

 

24 dzieci

 

wtorek. 11.5.

godz. 17.00

 

sobota 15.5.

godz. 9.00

 

16 maja godz. 13.30

 

10 dzieci

 

wtorek 11.5.

godz. 19.15

 

sobota 15.5

godz. 10.30

 

23 maja godz. 12.15

 

4 dzieci

 

poniedz. 17.5.

godz. 17.00

 

sobota 22.5.

godz. 9.00

 

I Komunia św. jest w terminach:

  • sobota 15 maja godz. 14.00
  • sobota 15 maja godz. 15.00
  • niedziela 16 maja godz. 10.30
  • niedziela 16 maja godz. 12.15
  • niedziela 16 maja godz. 13.30
  • niedziela 23 maja godz. 12.15
  • niedziela 26 września godz. 12.15

Można zmienić termin wybierając mniejszą grupę dzieci.

 

Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej
Po podejściu do konfesjonału: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Następnie przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mam …. lat. albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … . Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: … Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję i pragnę się poprawić.

Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył. W czasie gdy kapłan będzie się modlił zanim wypowie słowa rozgrzeszenia, Ty też się pomódl i cicho wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”

Kapłan udziela rozgrzeszenia: na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno: Amen.

Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry. Odpowiedz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz: Bóg zapłać. (albo Amen)