Przejdź do treści

Eucharystia – I komunia święta

                 I KOMUNIA ŚW.

I Komunia św. 21 maja 2023 r.

Pierwsza grupa o godz. 10.30

Druga grupa o godz. 12.15

 

Pierwsza Spowiedź św. sakramentalna:

  • dla chłopców w czwartek 13 kwietnia 2023 r. o godz. 19.00
  • dla dziewcząt w piątek 14 kwietnia 2023 r. o godz. 19.00

 

Pierwsza próba:

  • dla dzieci z Komunii św. o godz. 10.30 w poniedziałek 8 maja 2023 r. o godz. 17.00
  • dla dzieci z Komunii św. o godz. 12.15 we wtorek 9 maja 2023 r. o godz. 17.00

 

Druga próba:

  • dla dzieci z Komunii św. o godz. 10.30 w poniedziałek 15 maja 2023 r. o godz. 17.00
  • dla dzieci z Komunii św. o godz. 12.15 we wtorek 16 maja 2023 r. o godz. 17.00

 

Druga Spowiedź św. sakramentalna:

  • dla dzieci z I Komunii św. o godz. 10.30 w piątek 19 maja 2023 r. o godz. 16.30
  • dla dzieci z I Komunii św. o godz. 12.15 w sobotę 20 maja 2023 r. o godz. 9.00

 

Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej
Po podejściu do konfesjonału: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Następnie przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mam …. lat. albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … . Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: … Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję i pragnę się poprawić.

Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył. W czasie gdy kapłan będzie się modlił zanim wypowie słowa rozgrzeszenia, Ty też się pomódl i cicho wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”

Kapłan udziela rozgrzeszenia: na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno: Amen.

Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry. Odpowiedz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz: Bóg zapłać. (albo Amen)