Eucharystia – I komunia święta

 

I Komunia św.

Spotkanie z dziećmi i poświęcenie książeczki w trzech terminach:

  • wtorek 9 marca o godz. 19.00 dzieci z nazwiskami od A do K
  • czwartek 11 marca o godz. 19.00 dzieci z nazwiskami od L do R, również dzieci klasy IV
  • wtorek 16 marca o godz. 19.00 dzieci z nazwiskami od S do Z, również dzieci kasy IV

 

Pierwsza sakramentalna spowiedź św.  dzieci I Komunijnych

  • środa 7 kwietnia o godz. 19.00 dzieci z nazwiskami od A do G
  • czwartek 8 kwietnia o godz. 16.30 dzieci z nazwiskami od H do M
  • czwartek 8 kwietnia o godz. 19.00 dzieci z nazwiskami N do S
  • piątek 9 kwietnia o godz. 16.30 dzieci z nazwiskami od T do Z plus dzieci klasy czwartej

 

Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej
Po podejściu do konfesjonału: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Następnie przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mam …. lat. albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … . Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: … Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję i pragnę się poprawić.

Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. W razie gdybyś nie dosłyszał zadanej pokuty lub nie rozumiał, poproś kapłana, by ci ją powtórzył. W czasie gdy kapłan będzie się modlił zanim wypowie słowa rozgrzeszenia, Ty też się pomódl i cicho wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”

Kapłan udziela rozgrzeszenia: na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno: Amen.

Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry. Odpowiedz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz: Bóg zapłać. (albo Amen)