Przejdź do treści

Bierzmowanie

SPOTKANIA BIERZMOWANYCH

KLASY VIII szkoły podstawowej

 • czwartek 4 kwietnia o godz. 19.00
 • poniedziałek 8 kwietnia o godz. 19.00 /zapraszamy także rodziców i świadków/
 • przyjęcie sakramentu z rąk biskupa Grzegorza Balcerka we wtorek 9 kwietnia o godz. 18.00

O sakramencie

Bierzmowanie jest wyrazem miłości i troski Chrystusa o swego wyznawcę, dojrzewającego do pełni człowieczeństwa. Ten sakrament ustanowił Chrystus, aby pomóc człowiekowi zrealizować jego powołanie ewangeliczne. Dla młodego chrześcijanina bierzmowanie to sakrament, w którym potwierdza on, że w swoim dojrzałym życiu chce przynależeć do Kościoła, być gorliwym wyznawcą Chrystusa i jego apostołem. Bierzmowanie nazywa się inaczej sakramentem Ducha Świętego. Choć działa on we wszystkich sakramentach, to tu w sposób szczególny ujawnia się Jego moc uświęcająca i umacniająca nas do służenia innym ludziom. Sakramentu bierzmowania udziela biskup poprzez nałożenie rąk na głowę kandydata, a potem namaszcza bierzmowanego krzyżmem świętym i wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Bierzmowany odpowiada „Amen” na znak otwarcia się na Ducha Świętego. Od tego momentu młody człowiek bierze na siebie odpowiedzialność za rozwój swojego życia religijnego. Jeszcze jeden szczegół: bierzmowany bierze sobie imię, wybiera patrona, który mu imponuje jako wielki człowiek, jako prawdziwy wyznawca Chrystusa, którego w sposób szczególny chciałby naśladować.

Termin

Do bierzmowania przystępują uczniowie klas VIII szkoły podstawowej po ukończeniu dwuletniego cyklu przygotowań.

Dokumenty

 1. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania na początku VII klasy dostarcza świadectwo chrztu (wyjątkiem jest młodzież, która w naszej parafii przystępowała do I Komunii św.)
 2. Wybiera patrona bierzmowania, przedstawia pisemnie życiorys Świętego a także potrafi uargumentować na podstawie życiorysu swój wybór.
 3. Przygotowuje wniosek do biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania

Przygotowanie

Rozpoczyna się w  klasie VII i trwa dwa lata.

W trakcie przygotowania młodzież zobowiązana jest:

 1. uczestniczyć w co niedzielnej Mszy Świętej
 2. przystępować co miesiąc do spowiedzi Świętej
 3. uczestniczyć w spotkaniach przygotowawczych (jedno spotkanie w miesiącu) – spotkania prowadzone
  są w małych grupach.
 4. jeden raz w ciągu roku szkolnego uczestniczyć w:roratach, nabożeństwie różańcowym,
  Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, nabożeństwie majowym, Mszy świętej
  z okazji I piątku miesiąca

Uczestnictwo to ma przybliżyć młodzieży życie duchowe Kościoła. Nie wywiązanie się z któregoś z wyżej wymienionych zadań może doprowadzić do nie zaliczenia roku.